New term! Homework!

Dh’èirich mi an-diugh anns a’mhadainn aig leth uair an-deidh seachd. Ghabh mi mo bhracaist aig ochd uairean. Dh’ith mi tost le ì magus marmalade, dh’òl mi cupa cofaidh agus leugh mi am pàipear. Chuir mi orm m’aodach agus dh’òl mi

New term! Homework!

Dh’èirich mi an-diugh anns a’mhadainn aig leth uair an-deidh seachd. Ghabh mi mo bhracaist aig ochd uairean. Dh’ith mi tost le ì magus marmalade, dh’òl mi cupa cofaidh agus leugh mi am pàipear. Chuir mi orm m’aodach agus dh’òl mi

New Term! Past tense!

The past tense!   Lenite the root! (add an ‘h’) N.B…     Dh’ +vowel root verb (= dh’ith) Dh’ + f root verb, lenited (= dh’fh-) l/n/r –root verbs don’t change spelling, but do change pronunciation sg/sm/sp/st –root verbs don’t change

New Term! Past tense!

The past tense!   Lenite the root! (add an ‘h’) N.B…     Dh’ +vowel root verb (= dh’ith) Dh’ + f root verb, lenited (= dh’fh-) l/n/r –root verbs don’t change spelling, but do change pronunciation sg/sm/sp/st –root verbs don’t change

Campa nan Eilean: Rashni (translated)

Aois: Còig deug Age: 15 Gruag fhada dhubh Hair: long, black Sùilean donna Eyes: dark   Tha Rashni à Dùn Eideann. Rashni is fromEdinburgh.   Tha a h-athair na dhotair anns a’bhaile sin. Her father is a doctor in their(our?)

Campa nan Eilean: Rashni (translated)

Aois: Còig deug Age: 15 Gruag fhada dhubh Hair: long, black Sùilean donna Eyes: dark   Tha Rashni à Dùn Eideann. Rashni is fromEdinburgh.   Tha a h-athair na dhotair anns a’bhaile sin. Her father is a doctor in their(our?)

Campa nan Eilean: Alison (translation)

Alison Aois: Còig deug Age: 15 Gruag fhada bhàn Hair: long fair Sùilean donna Eyes: brown   Tha Alison à baile beag faisg air Inbhir Nis. Alison is from a small town near toInverness.   ‘S e tuathanach a tha

Campa nan Eilean: Alison (translation)

Alison Aois: Còig deug Age: 15 Gruag fhada bhàn Hair: long fair Sùilean donna Eyes: brown   Tha Alison à baile beag faisg air Inbhir Nis. Alison is from a small town near toInverness.   ‘S e tuathanach a tha

Campa nan Eilean: Rashni

Campa nan Eilean   Rashni Aois: Còig deug Gruag fhada dhubh Sùilean donna   Tha Rashni à Dùn Eideann. Tha a h-athair na dhotair anns a’bhaile sin. Chòrdadh e ri Rashni a bhith na dotair cuideachd. Tha i luath gu

Campa nan Eilean: Rashni

Campa nan Eilean   Rashni Aois: Còig deug Gruag fhada dhubh Sùilean donna   Tha Rashni à Dùn Eideann. Tha a h-athair na dhotair anns a’bhaile sin. Chòrdadh e ri Rashni a bhith na dotair cuideachd. Tha i luath gu

Campa nan Eilean: Alison

Alison Aois: Còig deug Gruag fhada bhàn Sùilean donna   Tha Alison à baile beag faisg air Inbhir Nis. ‘S e tuathanach a tha na h-athair. Is toil leatha eich agus beathaichean eile. Is toil leatha ceòl pop cuideachd. Is

Campa nan Eilean: Alison

Alison Aois: Còig deug Gruag fhada bhàn Sùilean donna   Tha Alison à baile beag faisg air Inbhir Nis. ‘S e tuathanach a tha na h-athair. Is toil leatha eich agus beathaichean eile. Is toil leatha ceòl pop cuideachd. Is