Lesson 5: Homework

  1. A bheil bràthair beag agad?

Chan eil bràthair beag agam, or tha piuthar beag.

 

  1. A bheil thu a’fuireach ann an Dun Eideann?

Tha mi a’fuireach ann an Dun Eideann.

 

  1. An robh thu trang an de?

Bha mi trang an de.

 

  1. An robh thu a’coimhead TV a raoir?

Tha robh mi a’coimhead TV a raoir.

 

  1. Am bi thu ag ‘ol cifaidh a nochd?

Cha bhi mi ag ‘ol cofaidh a nochd.

 

  1. Am bi thu a’do dhachaich aig naoi a nochd?

Cha bhi mi a’do dhachaich aig naoi a nochd. Bidh mi a do dhachaich aig coig a nochd.

 

  1. An robh thu a’leughadh?

Cha robh mi a’leughadh a raoir.

 

  1. Am bi thu ag obair a màireach?

Bidh mi ag obair a màireach.

 

  1. An robh thu toilichte anns an sgoil?

Cha robh me toilichte anns an sgoil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: