Lesson 6: Listening (2)

1. C’o as a tha Ann?

Tha i ‘a Le’odhas.

2. C’aite bheil i a’fuireach?

Tha i a’fuireach ann am Musselburgh.

3. A bheil clann aice?

Tha dithis aice.

4. C’o iad?

Is iadsen Laura agus Rebecca.

5. A bheil Rebecca fichead?

Cha i sia deug.

6. Am bi Ann a’coimhead TV?

Cha bhi i a’coimhead TV. Ann ‘s beag orm TV!

7. An robh i ag obair ann an oifis an diugh?

Cha robh i ag obair ann an oifis, bha i ag obair aig sgoil Tollcross.

8. An robh an latha ma?

Cha robh an latha math.

9. Am bi i ann an D’un Eideann a m’aireach?

Cha bidh. Bidh i a’dol gu Inbhir Nis.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: