Lesson 6: Listening!

“Is mise Ann. Tha mi ‘a Le’odhas ach a’fuireach ann am Musselburgh a nis. Tha clann agam; tha Laura fichead agus rebecca sia deug.

A raoir, bha mi a’coimhead program G’aidhlig. Cha bhi mi a’coimhead TV tric airson ‘s beag orm TV! Cha robh TV agam nuair a bha mi anns an sgoil.

An diugh bha mu ag obair aig sgoil Tollcross agus bha sin math, ach trang! Cuideachd, bha mi fluich airson bha an latha grod agus cha robh umbrella agam!

A m’aireach bidh me a’dol gu Inbhir Nis airson coimhead air an athair agam. Tha e a’dol gu ospadal Raigmore. Bidh me a’dol air an trean aig d’a uair agus a’fuireach ann an Inbhir Nis airson oidhche.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: