At the restaurant

Neach-frithealaidh: Feasgar math

Iain: Feasgar math

N-f: Ciamar a tha thu an-diugh?

I: Tha mi gu math tapadh leat, ciamar a tha the fhEin?

N-f: Tha mi gu math tapadh leat. DE tha thu ag iarraidh?

I: Tha mu ag iarraidh brot, tapadh leat.

N-f: A bheil thu ag iarraidh aran agus im?

I: Tha, tapadh leat.

N-f: Ceart. Tha thu ag iarraidh brot le aran agus im. DE tha thu ag Ol?

I: A bheil uisge beatha agad?

N-f: Chan eil. Tha mi duilich. CHan eil uisge beatha agam.

I: A bheil fion dearg agad?

N-f: Tha gu dearbh. Gloinne fion dearg?

I: Botul. Tha mi sgIth agus fuar agus fliuch.

N-f: GlE mhath. Tha thu ag iarraidh botul fion dearg.

Play a game to practise: click this!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: