Chi Mi’n Tir – song

Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach

A tir nan Suaineach a rinn sinn gluasad
‘S i leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach

Chi me Manais is Ceann an t-Saile
Caolas Bhearnaraidh is traighean Phabaidh
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach
‘M barr a’chruinn ‘s Leac a’ Li nam shealladh
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach (x2)


Is gu’m b’e mo mhiann bhith ‘sa chiar ‘gan tarruing
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach

Nam faighinn ordugh gur mi bhiodh deonach
A gheola “loradh” ‘s a seoladh dhachaidh
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach
‘M barr a’chruinn ‘s Leac a’ Li nam shealladh
Chi mi’n tir ‘san robh mi’nam bhalach

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: