Campa nan Eilean: Pol

Pòl

Aois: Ceithir deug

Gruag ghoirid dhubh

Sùilean gorma

Tha Pòl à Lunnain. Tha e glè ard. Tha e  math air snàmh. Is toil leis a bhith a’coimhead an telebhisein. Tha e glè math air ball-coise cuideachd. Is toil leis Spurs. Is toil leis golf cuideachd. Tha aon phiuthar agus aon bhràthair aige. Tha Gàidhlig aig athair ach chan eil Gàidhlig aig a mhàthair idir. Chòrd an Campa ris glè mhath .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: