Campa nan Eilean: Rashni (translated)

Aois: Còig deug

Age: 15

Gruag fhada dhubh

Hair: long, black

Sùilean donna

Eyes: dark

 

Tha Rashni à Dùn Eideann.

Rashni is fromEdinburgh.

 

Tha a h-athair na dhotair anns a’bhaile sin.

Her father is a doctor in their(our?) town.

 

Chòrdadh e ri Rashni a bhith na dotair cuideachd.

He wants Rashni to work as a doctor as well

 

Tha i luath gu ruith.

She is ? to run.

 

Tha i math air còcaireachd cuideachd.

She is good at cooking too.

 

Is toil leatha seinn aguis dannsa.

She likes singing and dancing.

 

Tha i glè thoilichte fad na h-ùine.

She is very happy (at the moment?)

 

Tha i ag ionnsachadh Gàidhlig anns an sgoil.

She studies Gaelic at school.

 

Tha an tidsear Ghàidhlig aice à Ile.

Her Gaelic teacher is fromIslay.

 

Bha i thall thairis air làithean-saora an-uiridh.

She was abroad  for a period of time (?) last year.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: